nadzór budowlany

Jestem inżynierem budownictwa pracującym w branży budowlanej nieprzerwanie od 1982 roku. Zdobywałem doświadczenie pełniąc funkcje Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Kosztorysanta. Obecnie prowadzę własną firmę pomagając w projektowaniu, realizacji i utrzymaniu obiektów budowlanych, a także legalizacji samowoli – posiadam w powyższym zakresie wymagane przepisami prawa uprawnienia. Jestem członkiem Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • Nadzory budowlane

  Oferuję pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru na każdej inwestycji budowlanej – posiadam nieograniczone uprawnienia wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej. Oferuję nadzór budowlany zarówno dla klienta indywidualnego, jak i dla dewelopera.

  Jako Kierownik Budowy zrealizowałem ponad czterdzieści budynków mieszkalnych i przemysłowych.

  Oferuję również fachową pomoc przy odbiorze mieszkań i budynków od deweloperów, a także przy odbiorze prac budowlanych od firm wykonawczych. Posiadam do tego celu niezbędny sprzęt pomiarowy.

 • Projektowanie

  Opracowuję projekty budynków inwentarskich i gospodarczych. Wykonuję adaptacje projektów typowych i powtarzalnych. Sporządzam plany zagospodarowania działki związane z tymi budynkami. Oceniam projekty budowlane pod kątem zapewnienia wysokiej jakości przyjętych rozwiązań oraz biorąc ekonomiki ich realizacji.

 • Przeglądy okresowe budynków

  Zgodnie z przepisami ustawy PRAWO BUDOWLANE wszystkie obiekty budowlane, za wyjątkiem budownictwa jednorodzinnego i takiego na którego budowę nie było wymagane pozwolenie, powinny mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego i podlegać okresowej kontroli. Nie wypełnienie tego obowiązku przez właściciela lub zarządcę podlega karze mandatowej lub karnej.

  Profesjonalnie i kompleksowo wykonuję niezbędne kontrole obiektów budowlanych (półroczne, roczne, pięcioletnie), zakładam książki obiektu budowlanego.

 • Wyceny i kosztorysy budowlane

  Sporządzam wyceny wstępne na podstawie projektu koncepcyjnego.

  Opracowuję przedmiary i kosztorysy ofertowe na podstawie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

  Sporządzam obmiary wykonanych robót „z natury” i sporządzam kosztorysy powykonawcze.

  Opracowuję kosztorysy dla banków w związku z potrzebami kredytowania inwestycji.

 • Kierowanie projektami budowlanymi

  Profesjonalnie zarządzam procesem budowlanym. Prowadzę budowy w pełnym zakresie realizacyjnym - od nadzoru nad opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez wybór i nadzór wykonawców z zawarciem skutecznych umów na roboty budowlane, aż do przygotowania dokumentacji odbiorowej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  Jako Menedżer/Kierownik Projektu prowadziłem budowy kilku dużych inwestycji mieszkaniowych.

  Prowadzę całość prac budowlanych jako inwestor zastępczy z minimalnym zaangażowaniem właściciela w proces inwestycyjny.

 • Opinie, orzeczenia i ekspertyzy budowlane

  Oceniam stan techniczny mieszkań i budynków oraz jakość wykonania robót budowlanych. Sporządzam w powyższym zakresie opinie, orzeczenia techniczne oraz ekspertyzy. Pomagam w legalizacji samowoli budowlanych.

Kontakt

mgr inż. Sławomir Santy
   
adres: 91-129 Łodź, ul. K. Cedry 4/70
telefon: +48 502-74-60-61
e-mail: ssanty@wp.pl

inspektor nadzoru budowlanego